/ 2 نظر / 28 بازدید
علیرضا

امروز برایت اینگونه دعاکردم! خدایا ! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او! پس قرارده بی نیازی درنفسش ! یقین دردلش ! اخلاص درکردارش! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش ! و روزى پر برکت در زندگیش آمین

حمید

ز چشمت چشم آن دارم ، که از چشمم نیاندازد به چشمانی که چشمانم ، به چشمان تو مینازد زکات چشم ، چشمی سوی چشم ما کن که چشمم را بجز چشمت ، دگر چشمی نمی سازد . . . *