دروغ

وقتی خواستم زندگی کنم:

راهم رابستند!

وقتی گریستم گفتند:

کودکانه است,کودکانه!

وقتی خواستم عاشق شوم گفتند:

گناه است,گناه!

وقتی با راستی سخن گفتم,گفتند:

دروغ است,دروغ!

وقتی به ستایش رو آوردم گفتند:

خرافات است,خرافات!

وقتی سکوت کردم,گفتند:

عاشق است,عاشق!

آخر نمیدونم چه باید کرد!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
رضا

از سنگ هاي سر راه مي توان پلکاني ساخت به سمت آسمان، حتي در کوچه بن بست نيز، راه آسمان باز است، تنها بايد پرواز را آموخت.... وبلاگ قشنگي داري خوشحال مي شم يه سر بهم بزني