hate

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you

/ 6 نظر / 18 بازدید
فــآصلــ ـهـ

تعبیر جملت این میشه: از کسانی که به من حسادت می ورزند ممنونم چون آنها تنها کسانی هستند که باور دارند من از آنها بهترم[لبخند]

علیرضا

سلامتی رفیقی که وقتی رو ترازو میره معرفتش بیشتر از وزنشه !

رضا

سلام آنچه نامش زندگس بود مرا كشت مانده ام آنچه نامش مرگ است با من چه كند

فــآصلــ ـهـ

ریحانه بانو؟ نمی خوای بیای و یه پست توپ بذاری؟ هم کم میای هم جز یه جمله نمیذاری. منتظریمآ[لبخند][گل]

Maryam

سلام وب زیبایی داری دوست داشتی به وب منم سر بزن[گل]