زندگی

زندگی ریاضیات است,شادی ها چون تقسیم هایش,غم ها چون تفریق هایش,کینه ها زیر رادیکال گذاشته می شود و شادی ها به توان میرسد.

/ 7 نظر / 11 بازدید
Hossein

Mrc, kheili zibast aji jooon ,,,, Bye

Elahe

هر جا که می بینم نوشته است : ” خواستن توانستن است ” آتش می گیرم ! یعنی او نخواست که نشد ؟! سلام عزیزم. ممنون که اومدی. [قلب]

HOSSEIN

[گل][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][گل]

amir.h

______________________________________$$ _____________________________________$$$$$$$ ___________________________________$$$$$$$$$ ___________________________________$$$___$ ___________________________$$$____$$$$ _________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ _______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$ _______________________$$$___$______$$$$$$$$$$ ________________$$$$__$$$$_________________$$$ _____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$ __________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$ _________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ ____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$ __$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$ __$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$_____$$$ ____$$$$$$$$$$$____$$$$ ____$$$$$__$$$$$___$$$ ____$$$$$___$$$$$$ ____$$$$$____$$$ _____$$$$ _____$$$$ اپـــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــدم

عاشقانه های حوا

بـعـضــــی و قــــت هـا بـعـضـــــــی هـا "بـی صــــــــــــــــــد ا" از زنـدگـیَـتــــــــــــــــــــــــــــ مـی ر و نــد " بـے خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا حـا فـظـے " بـا پـا ی ِ "بـر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــه " ر و ی ِ "نــــــــــــو ك ِ پـا پـــــــــــا و ر چـیــن پـــــــــــا و ر چـیـن تـا مـبـا د ا صـد ا ی ِ "تـــــــق تـ ــــــق" ِ كـفـش هـا شـا ن آ گـا هـتـــــــ كُـنـــــــد از رفـتـنـشــــــــا ن ... ! و ... ! این نهــــایـــت نامـــــردیســـــــــــــ ـــــــت !

پدرام

────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ─(♥)████████(♥)████████(♥) ─(♥)██████████████████(♥) ──(♥)█████ آپــَمـــ ███████(♥) ────(♥)████████████(♥) ──────(♥)████████(♥) ────────(♥)████(♥) ─────────(♥)██(♥) ───────────(♥) +++ωـَلآمــ دوωـتــ عـَزیـزَمـــ +++آپــــ کــَرבَمـــ بــُدو بــیــآ