عشق از نظر...

عشق از نظر ریاضی:تنها معادله ای است که راه حل ندارد.

عشق از نظر علوم:تنها میکروبی است که از راه چشم وارد بدن میشود.

عشق از نظر فیزیک:چون آهنربایی است که انسان را به خود جذب میکند.بغل

/ 0 نظر / 14 بازدید