نخستین شعله

عشق,سه حرف بی ربط,اما در کنار هم.

عشق سه واژه واژگون,امام برای هم.

عشق,کلمه ای کوتاهواما به وسعت روح کهکشان.

عشق,الفبای یخ زده بر روی کاغذ,اما آتشی گرم برای روح حوا.

عشق,دوست داشتن من برای تو,

اما انتظار فرورفتن در تو برای من...قلب

/ 0 نظر / 9 بازدید