احساس

خدا را شکر میکنم که هستی...

نه به خاطر عشق ورزیدن به من.

خدا را شکر میکنم که هستی...

نه به خاطر آغوش پر مهرت.

خدا را شکر میکنم که هستی...

نه به خاطر نگاه مهربانت

خدا را شکر میکنم که هستی...

فقط به خاطر این که بگویم:

عزیزم دوستت دارم...ماچ

/ 0 نظر / 11 بازدید