هدیه

خواستم برایت هدیه بفرستم,باخود گفتم,آخر چه؟

سخت در اندیشه فرو رفته بودم که ناگه

گل گفت:مرا بفرست که از همه زیباترم

خار گفت:مرا بفرست که در دیده ی دشمناش فرو بروم

سرو گفت:مرا بفرست که مظهر پاکی و صفایم

سخت در اندیشه بودم ناگه قلبم به تپش درآمد و گفت:

مرا بفرست و من نیز چنین کردم و قلب خود را باتمام وجود تقدیم حضورت می نمایم.قلب

/ 1 نظر / 9 بازدید
sajjad

salam,webe bahali dari,be webe manam sar bezan,age dos dashti bia tabadol link konim[ماچ][چشمک]