پری کوچولو

مثل ساحل آرام باش تا مثل دریا بی قرارت باشند.


به ما دو دست داده شده است برای نگه داشتن،دو پا برای رفتن،دو گوش برای شنیدن،اما تنها چرا یک قلب؟چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم.قلب

۱۳٩۱/۱۱/۱۸ | ٦:٤٩ ‎ب.ظ | ریحانه | نظرات () |

زندگی مثل یه جاده است،تو مسافرشی،دقت کن و قدر لحظه هارو بدون،شاید فردا تو جاده نباشی.بغل

۱۳٩۱/۱۱/٩ | ٥:٤۸ ‎ب.ظ | ریحانه | نظرات () |

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود

نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی

اگر غم ها و اشتباهات گذشته را فراموش نکنی.

۱۳٩۱/۱۱/٥ | ٤:۳۱ ‎ب.ظ | ریحانه | نظرات () |
Design By : nightSelect.com